PSMK alapszabályzat

Klub neve:  Painting School (Makett Klub) 

Klub logo:  PS koszorúval

Klub formája: Internetes baráti közösség.

A klub célja:

Célunk a magyar makettezők segítése, munkáik a színvonalának emelése, egy összetartó baráti közösség kialakítása, a makettezés megszerettetése és a kezdő makettezők felkarolása. Továbbá célunk minden olyan makettezéssel foglalkozó lelkes, elsődlegesen kezdő, középhaladó fiatal technikai tudásának fejlesztése egy összetartó közösség által. Nem célunk a különböző makett klubokkal való rivalizálás.

Helyszín:
Hotel Fortuna ebédlője (BP. 1097 Gyáli út 3/B)

Klubtevékenység:

Paiting School előadások:

Havonta egy előadás, ahol minden makettezéssel kapcsolatos témakör érintésével. Itt neves makettezők mutatják be azokat a festési fortélyokat, amelyeket a hosszú évek során dolgoztak ki abból a célból, hogy az elkészült makettek minél jobban megközelítsék az eredeti modellt.

Klubnapok:

A tagok lehetőséget kapnak arra, hogy bemutassák az addig elkészült makettjeiket, illetve tanácsért fordulhatnak az adott témában a „szekcióvezetőhöz”, tagtársaikhoz. Előadásnapokon nincs klub.

Egyéb rendezvényeken való részt vétel – más klubokkal való kooperálás

Minden makett klubbal lehetőleg a legjobb kapcsolatot szeretnénk fenntartani, éppen ezért ha felkérést kapunk rá, akkor szívesen segédkezünk a makett versenyek és egyéb bemutatók szervezésében, lebonyolításában.

Klubnapok: 
Minden hónap első vasárnapja 13:30 – 17:30


Alapszintű elvárások a tagokkal szemben:

Viselet, megjelenés:

Tagok megjelenése versenyeken:
A klubtagok ezeken a versenyeken nem csak saját magukat hanem a klubjukat is képviselik ezért ezeken az eseményeken ajánlott a klubpóló vagy jelvény viselése.

Klubnapokon:

Nincsen előírt viselet. Mindenki olyan ruhában jön, amilyenben jól érzi magát. Minden tag a megfelelő higiéniai elvárásokat szemelőt tartva köteles megjelenni. Mivel a klubnapok egy szállodában lesznek megtartva ezért a koszos ruházat, illetve egyéb nyugalmat megzavaró felszerelési tárgyak, ruhadarabok viselése mellőzendő.

Versenyeken, egyéb klubrendezvényeken

A klubtagok ezeken a versenyeken nem csak saját magukat hanem a klubjukat is képviselik, éppen ezért  Ilyen és a klubhoz köthető rendezvényeken az egységet képviselő ruházat ajánlott (klub póló, klub ing, kitűző, stb…)

Beosztások a klubban:

Alapítója, mindenkori elnök: 

A klub megalapítója (Janik Zsolt)

Vezetőségi tag:

A klub vezetésében, rendezvények szervezésében, a klub mindennapjainak zökkenőmentessé tételében segédkező tag. Nem feltétlenül kell, hogy aktív makettező legyen. Maximum 5 fő. Vezetőségi tagság kizárólagosan önkéntes alapon működik.  Ez nem állandó pozíció, bármikor lemondható. A vezetőségi tagok minden évben újraválaszthatóak.

Szekcióvezető:

Az adott témában legeredményesebb tag, kizárólagosan önkéntes alapon működik.
A tagság ajánlhat tagot, illetve kezdeményezheti a tag leváltását is. Ebben az esetben a vezetőség hivatott ezt jóváhagyni vagy elvetni. A szekcióvezetői „megbízás” egy évig érvényes, éppen ezért ezt minden évben meg kell hosszabbítani.

Különböző tagsági beosztással járó követelmények, elvárások.

TAG

Ki lehet tag?

- Minden olyan személy, akit érdekel a katonai vagy polgári makettek építése.
- Büntetlen előéletű.
- Higiéniai és a viselkedési normákat, elvárásokat betartja.
- Elfogadja és magáévá teszi a klub célkitűzéseit .
- Elfogadja a választott vezetőség döntését, legyen az szervezési vagy fegyelmi ügy.
- Aktív makettező (klubnapokon aktívan részt vesz)
- Próbaidő után a tagság jóváhagyja a csatlakozási kérelmét. (Próbaidő 4 hónap)

Tagok jogai:

- Joguk van a klub által szervezett rendezvényeken, bemutatókon, klubnapon részt venni.
- A Painting School előadásokon elsőbbséget élvez egyéb jelentkezőkkel szemben.
- Évente vezetőségi tagokat, illetve szekcióvezetőket választani.
- Minden tagnak joga van az év elei szavazáson részt venni, illetve szavazni.
- Joguk van a rendezvényeken a „formaruha” viselésére
- Joguk van vezetőségi vagy szekcióvezetői beosztást betölteni.
- Joguk van a klubtagoknak járó bolti kedvezmények  élvezésére.

Tagok kötelességei:

- A tagok kötelesek a klub szabályzatát betartani.
- A tag kötelesek évente minimum 9 klubfoglalkozáson részt venni.
- A tag köteles a fogadott vezetőség döntését elfogadni.

SZEKCIÓVEZETŐ

Ki lehet szekcióvezető?

- A tagság teljes körű támogatását élvezi, illetve az éves szavazáson megválasztották.
- Egy adott témában a legeredményesebb versenyző, illetve az adott témában a tagság körében szakmai tudása a legmagasabb.

(Szigorúan önkéntes alapon betölthető pozíció.)

Szekcióvezető jogai:

- Joguk van a klub által szervezett rendezvényeken, oktatásokon, klubnapon részt venni.
- Joguk van a klub által szervezett rendezvényeken, oktatásokon adott témában előadást tartani.
- Joguk van a klub által szervezett versenyeken az adott témában zsűrizni.
- Joguk van adott témakörben külön gyűlést, továbbképzést tartani. (PS előadáson)

Szekcióvezetők kötelességei:

- A szekcióvezetők kötelesek a klub szabályzatát betartani, illetve betartatni.
- A szekcióvezető köteles jelezni a vezetőséggel amennyiben akadályoztatva van a feladatainak az ellátásában, illetve ha nem kíván továbbá ilyen jellegű beosztást betölteni.
- A szekcióvezető köteles a legjobb tudása szerint támogatni és segíteni minden olyan tagot, aki az adott témakörben felkeresi, illetve a segítségét kéri.

VEZETŐSÉGI TAG

Ki lehet vezetőségi tag?

- Minden olyan alaptag, aki aktívan részt vesz a klub működtetésében.
- Aktív szerepet vállal a rendezvények szervezésében.
- A tagság teljes körű támogatását élvezi, illetve az éves szavazáson megválasztották.
(Nem feltétel a makettezés)

Vezetőségi tagok jogai:

- Joguk van a klub életét befolyásoló vitás ügyekben dönteni.
- Joguk van a különböző tagokkal kapcsolatos döntéseket meghozni (kizárás, tagfelvétel)
- Joguk van az éves programok összeállításában részt venni.

Vezetőségi tagok kötelességei:

- A vezetőségi tagok kötelesek a klub szabályzatát betartani, illetve betartatni.
- A vezetőségi tagok kötelesek a vezetőségi gyűléseken a klubbal kapcsolatos döntésekben érdemlegesen szavazni, ötleteikkel, tapasztalataikkal segíteni a további munkát.
- A vezetőségi tagoknak kötelességük a vezetőségi gyűléseken megjelenni.
- A vezetőségi tagok kötelesek a klub érdekeit szem előtt tartva dönteni tagfelvétellel, illetve kizárásokkal kapcsolatban.

Tagsági viszony aktiválása, megszűnése

Tagok felvétele:

Minden tagnak 4 hónapos próbaidőt kell letölteni (4 foglalkozás). Ez alatt az idő alatt a klub vezetősége és a szekcióvezetők megbizonyosodhatnak a tag elkötelezettségéről, illetve arról, hogy a jelentkező mennyire tudott beilleszkedni. A próbaidő alatt a jelentkező bármikor visszaléphet, illetve a klub vezetése is eltanácsolhatja minden indoklás nélkül. A próbaidő alatt a jelentkező nem jogosult a klub embléma, klub ing, klub zakó, stb viselésére, továbbá nem veheti igénybe a tagoknak járó kedvezményes festőiskolai „szolgáltatásokat”, bolti kedvezményeket.  A jelentkező véglegesítése esetén automatikusan élvezheti a tagsággal járó jogosúltságokat.

A tagsághoz tartozó adatok közlése kötelező a nyilvántartás miatt:

- Név
- Születési év. (Csak az év)
- Igazolványkép (digitális formában, tagsági igazolványhoz)
- Rövidke szakmai életrajz (Maximum 15 mondat)
- Eddig szerzett érmek, helyezések versenyekre lebontva
- Esetleges publikációinak a címe, megjelenése. (makett témakörben)

Tagok kizárása:

A próbaidő alatt bármelyik jelentkező kizárható, ha klub szabályzatát nem tartja be, illetve viselkedésével zavarja a szervezett programokat, klubfoglalkozásokat. A tagok kizárásáról, illetve véglegesítéséről mindig az aktuális vezetőség hivatott dönteni.

Már meglévő tagok kizárásának lehetséges okai:

- Az alapszabályzat be nem tartása.
- Nem aktív. (Minimum 9 klub-foglalkozás/év)
- Ittasan jelenik meg a klubrendezvényeken.
- Makett versenyeken vagy egyéb rendezvényeken a klub képviseletében illetlenül viselkedik, ezzel rossz fényt vetve a klubra.

Az alapszabályt megértettem és tudomásul vettem :